Plus Partitë Politike

» Demokracia e brëndëshme në partitë politike shqiptare

Në Konferencën “Shqiptarët dhe Modeli Social Europian” të organizuar nga Fondacioni Friedrich Ebert, në bashkëpunim me disa organizata JQ shqiptare, midis të cilave edhe Shtetiweb/CDI, Afrim Krasniqi dhe Ardian Haçkaj, prezantojnë punimin e tyre: “Demokracia e brëndëshme në partitë politike shqiptare”.