Plus Pushteti Gjyqësor

» Vendimi i formës së prerë s’është i formës së prerë

Florian Kalaja, botuar nē Panorama, 6 mars 2017 Procesi gjyqësor zhvillohet me qëllimin natyror dhe kushtetues për të zgjidhur përfundimisht mosmarrëveshjet dhe vendosjen para përgjegjësisë së kujtdo subjekti të së drejtës që shkel ligjin. Qëllimi i tyre në çdo rast është, që nëpërmjet një procedure publike, të ndershme dhe ligjore, të konkludojë në të vërtetën […]