Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/header.php on line 19

Notice: Undefined index: redirect in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/header.php on line 28

Sokol Sadushi

Sokol Sadushi ka lindur më 27 korrik 1963. Në vitin 1986 kreu studimet në Fakultetin e Drejtësisë, pranë Universitetit të Tiranës. Profesionin e juristit e ka ushtruar fillimisht si prokuror dhe më pas si avokat. Në vitin 1991 fillon mësimdhënien si lektor i të drejtës administrative, pranë Fakultetit të Drejtësisë, dhe nga viti 1998 pranë Shkollës së Magjistraturës Tiranë. Ka kryer studimet pasuniversitare në fushën e së drejtës kushtetuese dhe është titulluar “Master në Drejtësi”. Në vitin 2006 merr gradën shkencore “Doktor i Shkencave juridike”. Nga viti 1998 deri në vitin 2011 ka ushtruar detyrën e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese.

Është autor i shumë punimeve dhe artikujve me karakter studimor në fushën e të drejtës administrative, të së drejtës kushtetuese dhe të të drejtave të njëriut. Ka botuar librat “E Drejta Administrative 2″, Teoria e Aktit Administrativ”, Kontrolli Kushtetues”. Është bashkëautor në librat “Komentar i Kodit të Procedurës Administrative”, Guidë administrative për njësitë e qeverisjes vendore”, si dhe “Vështrim krahasues mbi procedurën Civile”.

image_pdfimage_print
  Për të mësuar më shumë

  Repository


  Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
  English

  Thënie për Shtetin

  • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
   - Harold Macmillan
  • Një burri të vërtetë shteti, kur ndodh t'i mungoj armiku, duhet ta shpiki atë
   - Otto von Bismarck

  Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/footer.php on line 100

  Notice: Undefined index: redirect in /home/shtetiwe/public_html/wp-content/themes/shtetiweb/footer.php on line 109