Përbërja e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë

Së bashku me programin politik të Këshillit të Ministrave, Kryeministri i paraqet për miratim Kuvendit  përbërjen e qeverisë së tij (Neni 97 i Kushtetutës). Aktualisht qeveria e Republikës së shqipërisë ka këtë përbërje:

Kryeministër

Zëvendëskryeministër

Ministria e Jashtëme

Ministria e Integrimit Evropian

Ministria e Brendshëme

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Financave

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

Ministria e Energjise dhe Industrise

Ministria e Zhvillimit Ekonomisë, Tregtisë dhe Sipermarrjes

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Ministria e Transportit dhe Infrastruktures

Ministria e Mjedisit

Ministria e Kulturës

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise

Minister Shteti per Inovacionin dhe Administraten Publike

Ministër Shteti për Çështjet Vendore

Ministër Shteti për Marrëdhëniet me Parlamentin

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan