Çfarë është Mandati parlamentar?

Mandati parlamentar është një funksion publik, të cilin deputetët e kanë fituar nëpërmjet zgjedhjeve parlamentare, ndërkohë që përmbajtja e tij si rregull përcaktohet nga Kushtetuta. Parlamenti e ushtron pushtetin e tij në bazë të mandatit të dhënë nga populli. Karakteri i mandatit parlamentar shpreh në thelb raportin ndërmjet deputetit dhe zgjedhësve. Mandati parlamentar nuk është një “mandat” në kuptimin e Kodit Civil. Ai nuk bazohet mbi një kontratë, ndërmjet zgjedhësve dhe të zgjedhurit nuk ka asnjë lidhje vartësie dhe as marrëveshje me vullnet të lirë. Parimi i mandatit të përgjithshëm, të pavarur dhe të pakthyeshëm është pjesë e së drejtës parlamentare të demokracive përfaqësuese.

Mbrojtja e mandatit parlamentar bëhet përgjithësisht nëpërmjet dispozitave kushtetuese si dhe ligjit të statusit të deputetit. Rregullat dhe përcaktimet tradicionale të statusit të anëtarëve të parlamentit kanë si qëllim sigurimin e pavarësisë së tyre dhe ruajtjen e lirisë së votës së zgjedhësve. Nëpërmjet statusit të tij, parlamentari mbrohet ndaj presionit që mund t’i bëhet nga zgjedhësit apo grupet e interesit, nga partia që e ka propozuar, si dhe nga pushteti ekzekutiv.

Statuti i deputetit përfshin:

            Imunitetin parlamentar (papërgjegjshmëria dhe paprekshmëria penale),

            Papajtueshmërinë e funksioneve me veprimtari të tjera (publike dhe private),

            Shpërblimin e deputetëve, dhe deklarimin e pasurive.

Imuniteti është një situatë juridike subjektive e privilegjuar, e cila u njihet dhe u garantohet disa subjekteve vetëm duke pasur parasysh pozicionet dhe funksionet e tyre institucionale. Quhet imunitet parlamentar tërësia e dispozitave të cilat u sigurojnë anëtarëve të parlamentit një regjim juridik të ndryshëm me të drejtën e zakonshme për sa i përket marrëdhënieve me drejtësinë.

Vitet e fundit në Kuvendin e Shqipërisë u debatua gjërësisht rreth problemit të kufizimit të imunitetit parlamentar duke e kushtëzuar këtë me statusin e vendit kandidat të BE. Debati kaloi normat e zakonshme parlamentare, megjithatë më në fund Kuvendi miratoi me konsensus disa ndryshime në Kushtetutën e vendit. Një material të plotë për këtë çështje do ta gjeni në Reformën kushtetuese.

Repository


Dokumente të politikave publike dhe reformave të shtetit
English

Thënie për Shtetin

 • Një politikan mendon për zgjedhjet e ardhshme, një shtetar mendon për gjeneratën e ardhshme
  - Alcide de Gasperi
 • Europa është një Shtet i përbërë prej shumë provincash
  - Montesquieu
 • Duhet të dëgjojmë shumë dhe të flasim pak për të berë mirë qeverisjen e Shtetit
  - Cardinal de Richelieu
 • Një shtet qeveriset më mirë nga një njëri i shkëlqyer se sa nga një ligj i shkëlqyer.
  - Aristotele
 • Historia e lirisë, është historia e kufijve të pushtetit të Shtetit
  - Woodrow Wilson
 • Shteti. cilido që të jetë, është funksionari i shoqërisë.
  - Charles Maurras
 • Një burrë shteti i talentuar duhet të ketë dy cilësi të nevojshme: kujdesin dhe pakujdesinë.
  - Ruggiero Bonghi
 • Detyra e shteteve të mëdha është të shërbejnë dhe jo të dominojnë botën.
  - Harry S. Truman
 • Paul Valery
  - Nëse Shteti është i fortë, ai na shtyp. Nëse ai është i dobët, na zhduk.
 • Kur je jashtë vendit, je burrë shteti; kur je në atdhe, je vetëm një politikan.
  - Harold MacMillan